Intervisie

Communicatie Intervisie Besturen

Begeleiding bij Intervisie of Intercollegiale Consultatie

Intervisie of intercollegiale consultatie in organisaties en teams

Wil jouw organisatie intern de professionaliteit en ontwikkeling van een team bevorderen? Door regelmatig bijeenkomsten te organiseren, waarbij collega’s op gelijkwaardige basis en in een veilige setting kunnen reflecteren op hun eigen handelen, ontstaat een professionele lerende werkomgeving met een open cultuur. Collega’s durven elkaar om hulp te vragen, feedback te geven, kennis en ervaring met elkaar te delen en zo van elkaar te leren. 

Begeleiding

Het is zeker verstandig om bij de opstart van deze bijeenkomsten een externe begeleider in te zetten om het team op weg te helpen en bekend te maken met de aanpak en verschillende methodes. Te denken valt onder andere aan de zeven stappen methode, leren van successen of de incidentmethode. 

De begeleiding kan bestaan uit het introduceren van en begeleid oefenen met verschillende methodieken voor deze bijeenkomsten. Met als doel dat de groep na enkele sessies zelf de bijeenkomsten kan voortzetten. Daarnaast leren deelnemers zich open en kwetsbaar op te stellen en te reflecteren op hun gedrag, gevoel en het gevolg om zelf inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen voor hun vragen. Uiteraard is het ook mogelijk om de bijeenkomsten structureel te begeleiden.

Begeleider

Mariken Koole is trainer en coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Haar expertise is het begeleiden van teams en individuen in hun professionele- en persoonlijke ontwikkeling. Mariken heeft daarnaast ruim 23 jaar ervaring als manager binnen non-profitorganisaties.

Interesse?

Neem gerust contact op via ontmoetgoed.zouthuis@gmail.com of direct met Mariken Koole: 0611769582 voor al je vragen en een vrijblijvende offerte op maat.