Nieuws Detail

nieuws

Vierduizend of zes?

Voor veel mensen is het een stap om aan hun relatie te gaan werken. Begeleiding zoeken van een coach of therapeut is vaak ook een grote stap. Om dat te doen in het bijzijn van andere koppels is nog weer een grotere stap en helemaal als het om 2000 andere stellen gaat. In het Volkskrant V Zomermagazine van 19 augustus werd het Superrelatieweekend beschreven; relatietherapie in een zaal met 4000 mensen. Het klinkt misschien niet aanlokkelijk. Toch werkt relatiecoaching in een groep beter dan individueel. Mensen hebben andere mensen nodig om te reflecteren. GZ-Psycholoog Tesselaar: “je krijgt positieve reacties en herkenning van anderen. Dat heb je niet bij individuele relatietherapie. Mensen schamen zich daar soms voor. Ze hebben het gevoel iets ‘geks’ te hebben en daarom een uur per week met iemand in een kamertje achter gesloten deuren te zitten praten”.

Onderhoud

Over traditionele (individuele) relatietherapie is ook Tilia Pronk, docent relatiepschygologie aan Tilburg University, kritisch. “Dat relatietherapie niet altijd goed uitpakt, komt doordat mensen te laat gaan. Relatiecoaching in een groep richt zich meestal op mensen die best happy zijn in hun relatie. Zeker voor deze mensen kan groepscoaching lonend zijn. Zo gaan mensen in een eerder stadium hun relatie verdiepen of verbeteren”. Het dak repareren als het droog is dus. Om die paralel door te trekken; mensen investeren meestal in preventief onderhoud van dingen die van waarde voor zijn. Denk aan preventief onderhoud aan je huis of de preventieve onderhoudsbeurten van de auto. Je mag aannemen dat ook je relatie van waarde is. Toch wachten mensen vaak te lang met het onderhouden van de relatie. Vaak tot het eigenlijk te laat is.

Ook Tom Postmes (Rijksuniversiteit Groningen) ziet voordelen van relatiecoaching in groepen. Hij wijst er op hoe je ‘knettergek’ kan kan worden van in je eentje op de hei aan jezelf werken. “Zaken die in een groepsbijeenkomst worden uitgesproken kunnen tot een helder zelfinzicht leiden. En ja, die eendracht en overtuiging kunnen tot gedragsverandering leiden.” De gemiddelde bezoekers van groeps-relatiecoaching zijn een doorsnee van de Nederlandse samenleving tussen 25 en 75 jaar. Ook deelnemers bevestigen de eerder genoemde positieve effecten. “Samen waren we blijven doormodderen. We spraken er niet over, niet met elkaar en niet met anderen. De openhartigheid van de anderen had ook een effect op ons gedrag.”

Kleine groep

Toch wijzen de deskundigen ook op de nadelen van het massale Superrelatieweekend. Het is een intense, maar korte, eenmalige ervaring. Als een droge krant die vlam vat; het vuur laait hoog op, maar het dooft snel weer uit. Om een blijvend effect te hebben zou je over een langere tijd bijeenkomsten moeten hebben. En met huiswerk of opdrachten tussendoor. De massaliteit van 4000 man heeft weliswaar als voordeel dat je je enorm gesteund voelt door vele anderen, maar echte steun is er niet, ontmoetingen blijven kort, vluchtig en meestal eenmalig. Daarna ben je weer op jezelf aangewezen. De anonimiteit van 4000 man, lijkt misschien veiliger dan een groep van zes, maar diezelfde veiligheid bouw je ook in een kleine groep op. Met als voordeel dat je werkelijk contact maakt en echte steun ervaart, zonder dat je er buiten de relatiecoaching verder iets mee hoeft.

Dat is waarom wij relatiecoaching aanbieden in een kleine groep. Veilig, met professionele, zorgvuldige begeleiding, ook na afloop of tussen de bijeenkomsten. En wel met de voordelen van steun, herkenning, bekrachtiging in de groep. We houden altijd een intake met elk stel. Om samen te bepalen wat de beste aanpak is. En ja, soms is dat ook therapie met een individueel stel. Daar kunnen heel goede redenen voor zijn. Ook al evalueren deelnemers aan de groepscoaching met name de groep als meerwaarde.

Mariken Koole en Arent Muller geven groeps- en individuele relatiecoaching op Het OntmoetGoed. Ze volgden diverse opleidingen, onder andere bij Phoenix en Weisfelt.

Share:
Agenda