Nieuws Detail

nieuws

Onvervuld verlangen in je relatie?

 

Waarom is er een ander?

Bij een redelijk aantal koppels dat ik spreek, is sprake van verliefdheid op een ander, ontrouw, vreemdgaan, overspel, een verhouding of hoe je het ook kunt noemen. Vaak geven deze partners aan dat ze gelukkig zijn in de eigen relatie. Geen van de partners in deze koppels blijkt bij de start van hun oorspronkelijke relatie van plan geweest te zijn of er vanuit te zijn gegaan dat bij een van beide partners een ander in het spel zou komen (Ik laat een koppel dat vanaf de start samen bewust koos voor een open relatie buiten beschouwing). Dat het toch gebeurt, roept de vraag op wat maakt dat een partner dit pad op gaat. Ik stel altijd de vraag aan de vreemdganger wat hij of zij bij die ander vindt. Vreemdganger vind ik overigens een benaming die geen recht doet, zoals je verderop kunt lezen, maar om alle andere benamingen te omvatten, noem ik het hier zo.

Iets van jezelf terugvinden

Na doorvragen blijkt vaak dat het niet zozeer een eigenschap van de minnaar of minnares is (ook geen passende woorden), maar veel meer iets dat de vreemdganger ervaart als hij of zij met de ander is. “Met hem kan ik ontzettend lachen”, of: “Ik voel me door haar gezien en gewaardeerd”, of: “we doen samen heel onverwachte en bizarre dingen, die ik anders nooit zou doen”. Als ik goed doorvraag en naar het verhaal van deze vreemdgangers luister, blijkt dat ze bij de minnaar of minnares iets van zichzelf (her)vinden, dat in de eigen relatie er niet of niet meer kan of kon zijn. Een behoefte, een verlangen, hoe onbewust dat ook kan zijn. Een verlangen naar onbezorgd lachen, een verlangen om gezien en erkend te worden, een verlangen om buiten de lijntjes te kleuren… Het vreemdgaan vervult dus een, soms onbewust, gemis in de eigen relatie.

Exclusiviteit binnen de relatie

Hoe verdrietig of pijnlijk dat voor een koppel ook is om bij me te bespreken, het is cruciaal om dit te doen. Want als dit op tafel ligt, kan toegewerkt worden naar het gesprek of en zo ja hoe dit verlangen in de eigen relatie vervuld kan worden. De partner van de vreemdganger vindt het meestal ook leuk om hem/haar te zien en horen lachen! Het is belangrijk te realiseren dat het ondoenlijk is om elk verlangen, elke behoefte van de partner binnen de relatie te vervullen. Maar het naar elkaar uitspreken en erkennen van de behoeften is vaak al een enorme vooruitgang. Hier komt ook weer het thema ‘exclusiviteit binnen de relatie’ om de hoek kijken; niet alles kan en hoeft binnen de relatie vervuld te worden. Trouw en loyaliteit kunnen makkelijk overgaan in jaloezie en bezitsdrang. Het is gezond dat een partner bepaalde behoeften buiten de relatie vervult. Dat verlaagt de druk om de perfecte partner voor elkaar te zijn. Dit realisme verhoogt de kans op een duurzame gelukkige relatie. Daarom gebruik ik liever de term: ‘exclusiviteit binnen de relatie’ dan vreemdgaan of een van de andere benamingen. Het begeleiden van het gesprek tussen partners over de grenzen van exclusiviteit is voor mij een van de mooiste aspecten van het therapeut zijn.

Arent Muller begeleidt als relatietherapeut, trainer en coach, mensen en organisaties naar gezonde, liefdevolle relaties. Onder andere op www.OntMoetGoed.nl. www.arentmuller.com. 06-22436997, arentmuller@gmail.com

Share: