Opstellingen: Ontmoet jezelf en je systeem

Opstellingen: Ontmoet jezelf en je systeem

Ontmoet jezelf en je systeem met opstellingen

Houdt iets je erg bezig? Sta je voor een belangrijke keuze? Speelt er iets op je werk of in je privéleven? Zoek je richting, balans en rust in een vraagstuk? Een opstellingsavond op het OntmoetGoed is een heldere, respectvolle manier om hier een stap in te zetten. In elke levensfase* kom je keuzemomenten tegen en ga je op zoek naar een nieuwe richting, een nieuwe balans. Opstellingen helpen je bij het onderzoeken van jouw mogelijkheden. Als deelnemer krijg je tijdens deze krachtige leervorm nieuwe inzichten die jou verder op weg kunnen helpen, ongeacht of je een vraagstuk inbrengt of als representant in een opstelling staat of niet, tijdens de workshop loop je je eigen pad. Je gaat altijd met nieuwe inzichten naar huis en zult de weken er na merken dat je iets in beweging hebt gezet.

Systemisch begeleiden van mensen, teams en organisaties

De systeemtheoretische visie op coaching en therapie is ontstaan in het begin van de jaren vijftig in Amerika, als een antwoord op tekortkomingen van interventies die zich uitsluitend richten op het individu, zoals de psychoanalyse. Die bleken al vlug ontoereikend om het gedrag van individuen te beschrijven en individuen te begeleiden. Systeemtherapeutische denkers verrijkten hun concepten met ideeën uit diverse wetenschappen, bijvoorbeeld de cybernetica , de opbloeiende wetenschap over zelfregulerende systemen. Bekende wetenschappers zoals antropoloog Gregory Bateson en therapeuten als Jay Haley, Weakland en Jacksonlegden verbanden tussen vakgebieden als  psychiatrie en filosofie, betekenden een stap vooruit in de ontwikkeling van de systeemtherapie. Bij het systemisch begeleiden van individuen en groepen brengt een deelnemer een vraagstuk in waar hij of zij helderheid over wil krijgen en naar oplossingen zoekt. In de systeemtheorie worden zowel gezins- en relatievraagstukken behandeld als organisatievraagstukken.

Gezins- en relatievraagstukken

Als een deelnemer een gezins- of relatiegebonden vraagstuk inbrengt, worden voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de begeleider. Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Als het gaat om een gezins- of relatiegebonden vraagstuk spreekt men van een familieopstelling. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die tot stagnatie leiden in de huidige situatie van de deelnemer. Dat kan in het heden onbewust en onbedoeld mensen uit balans brengen. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie en kan er rust komen voor de inbrenger van een vraagstuktussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Organisatievraagstukken

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om managementteams te versterken of te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar over organisatieopstellingen. Men kijkt naar een organisatie als een ‘sociaal’ systeem. Zo’n systeem bestaat uit een geordend geheel van onderling afhankelijke en elkaar continu beïnvloedende elementen. Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer dit evenwicht verstoord raakt, ontstaat er een beweging; de systeemdynamiek. Deze dynamieken kunnen zorgen voor belemmeringen en knelpunten in het systeem waardoor het niet meer optimaal functioneert. De organisatieopstelling legt deze onzichtbare verstoringen bloot en geeft richting naar mogelijke oplossingen en hernieuwd evenwicht.

* In verschillende levensfasen hebben de verschillende relaties een ander gewicht en verandert vaak ook de structuur van een netwerk. Bij hoogbejaarde mensen wordt het netwerk van vrienden en kennissen vanwege overlijden steeds minder dicht. Ook bij ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals huwelijk, scheiding, verhuizing en verandering van opleiding of baan, verandert het netwerk vaak ingrijpen. Je trouwt nooit alleen met een individu, je krijgt er een familienetwerk bij. Een nieuwe baan levert niet alleen ander werk op maar ook een ander sociaal netwerk. Verlies van werk leidt vaak tot verkleining van het netwerk. Sommige netwerken zijn in opbouw (bijvoorbeeld als je net ergens bent komen wonen, of met een nieuwe baan bent begonnen), andere brokkelen af (bron: Alie Weerman, 2014, Zes psychologische stromingen en een cliënt, p. 273).

Deelname

Deelname staat open voor iedereen (min. 6 en max. aantal deelnemers: 18 personen).
 
Interesse?

Wil je kennismaken met systeemopstellingen? Schrijf je dan meteen in voorOpstellingen: Ontmoet jezelf en je systeem via de agenda. Of neem contact op met Mariken Koole!

Over de begeleider, Arent Muller

Arent Muller begeleidt vanuit zijn eigen praktijk sinds 2003 als coach en trainer groepen en individuen bij hun vraagstukken in werk- en privéleven. In 2000 haalde hij zijn internationale trainerscertificaat, in 2003 zijn didactische bevoegdheid als Hogeschooldocent. In 2011 voegde hij daar een certificering als assessor aan toe. In 2013 haalde hij het certificaat van de opleiding Systemisch werken. In 2016 haalt hij zijn mastertitel Toegepaste Psychologie. Arent Muller is als docent communicatiemanagement verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Artikel: Sport, bestuur en Management

Deelnemers over Arent Muller

Gitta Paardekooper: “Arent is een super begeleider, hij straalt rust en respect uit en is sturend waar het moet.”

Peter Horsselenberg: “Arent heeft overzicht, is analytisch, gebruikt de kracht van de stilte en is respectvol”

Enid: “Arent is helder, duidelijk, kalm en wat een prachtig gedicht!”

Pieter Maas Geesteranus: “Arent neemt initiatief in interventies en combineert zachtheid met precisie en durf!”

Patrice van Veen: “Petje af, heel goed!”

 Vraagstukken eerdere deelnemers

– Wat wil ik nu en hoe kom ik daar?

– Is systemisch werken inzetbaar voor verheldering van de vraag bij een opdrachtgever?

– Waarom is mijn donkere kant zo bepalend voor mijn leven?

– Nieuwsgierig naar systemisch werken/opstellingen

Quotes eerdere deelnemers

– Patrice van Veen: “Bijzonder hoe met rollen (opstellingen) dingen duidelijk worden!”

– Pieter Maas Geesteranus: “Verrijkend om te beleven hoe Arent met kleine aanpassingen en simpele bewoordingen grote verschillen kan laten voelen tussen ‘helemaal goed’ en ‘ongemakkelijk’!”

– Enid: “Mislukking is een uitgesteld succes!”

– Gitta Paardekooper: “Deze workshop is een echte eyeopener!”

– Peter Horsselenberg: “In korte tijd werd er gewerkt in een vertrouwde sfeer”.

 

 

 

 

 

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maakt onze website gebruik van cookies. meer informatie

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Sluiten