Ergens er tussenin

Posted

Ergens er tussenin

Zaterdag 23 september, was wereldwijd ‘bi-visibility’ day. Waarom bestaat die dag? Omdat in verrassend veel partnerrelaties één of twee van de partners zichzelf als niet 100% heteroseksueel ervaart en dus in enige mate als biseksueel. Omdat veel van deze mensen dit niet uitdragen, is het onzichtbaar. In feite kan van elk stel, of het nu een man en een vrouw, twee vrouwen of twee mannen zijn, één of twee van beide biseksueel zijn.

Feiten en cijfers

De Amerikaanse hoogleraar Epstein onderzocht in 48 landen 18.000 mensen op hun seksuele gerichtheid. Slechts 6% noemde zichzelf in het onderzoek ‘exclusief heteroseksueel’, 1% noemde zichzelf ‘exclusief homoseksueel’ en de overige 93% omschreef zichzelf als ‘ergens er tussenin’, in enige mate biseksueel dus. Al in de jaren 50 van de vorige eeuw kwam Alfred Kinsey van het bekende Kinsey Institute met een vragenlijst en een zespuntsschaal om dat gebied ‘er tussenin’ te erkennen. Daarbij staat 0 voor ‘uitsluitend hetero’, 3 voor ‘gelijkwaardig hetero- en homoseksueel’ en 6 voor ‘uitsluitend homoseksueel’. De 1, 2, 4 en 5 zijn gradaties er tussenin.

Fluïditeit

Tegenwoordig wijst steeds meer onderzoek er naar dat hetero-, homo-, of biseksuele gerichtheid geen vast of stabiel gegeven is, maar voor veel mensen veranderlijk in de tijd en afhankelijk van omstandigheden. Ook in het onderzoek van Epstein kwam seksuele fluïditeit naar voren en onderzoeker Lisa Diamond schreef er een geruchtmakend boek over: ‘Sexual Fluidity’. Aansluitend hierop laat een grootschalig, langlopend Nederlands onderzoek onder 47.000 mensen zien dat we ons op zes aspecten tot mannen danwel vrouwen aangetrokken kunnen voelen: intimiteit, vriendschap, emotioneel, sociaal, seksueel en lifestyle. Je kunt bijvoorbeeld in vriendschappen meer naar mannen neigen, terwijl je seksueel meer naar vrouwen neigt. En alle andere combinaties op deze zes aspecten zijn mogelijk. En dat kan ook nog eens veranderen in de tijd, afhankelijk van levensfase of omstandigheden. De vragenlijst is online in te vullen op: http://www.hoeheterobenjij.nl

Nature of nurture

Als seksuele gerichtheid zo flexibel is, kun je je afvagen in hoeverre het genetisch is bepaald. Seksuologen van het AMC, Ellen Laan en Rik van Lunsen, beschrijven in hun recente boek ‘Seks, een leven lang leren’, seksualiteit als een som van erfelijke, aangeboren, lichamelijke, pedagogische, psychologische, maatschappelijke en relationele factoren. Een combinatie van nature en nurture dus. En daarmee is het verklaarbaar dat seksualiteit flexibel en fluïde is en geen stabiel gegeven.

In relaties

We kunnen zeggen dat in veel partnerrelaties seksuele gerichtheid en voorkeuren veranderlijk zullen zijn, ongeacht of het een relatie is van een man en een vrouw, twee vrouwen of twee mannen. In veel relaties zoeken de partners op een of andere manier naar voortdurende afstemming van hun eigen seksuele fluïditeit op die van de partner. Hoe sterker de gerichtheid fluctueert, hoe groter de uitdaging waar een koppel voor staat. In de praktijk van relatiecoaching zien we dat partners lang niet altijd in het begin van de relatie hun seksuele fluïditeit met elkaar hebben besproken. In een latere fase is dat soms lastiger. Toch zijn er aardig wat stellen die er, soms met begeleiding, later in de relatie in slagen dit te bespreken en er vorm aan te geven binnen de relatie.

Arent Muller is relatiecoach en begeleidt mensen individueel, als stel, groep of team in het groeien in relaties. Hij doet dat o.a. op http://www.ontmoetgoed.nl.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maakt onze website gebruik van cookies. meer informatie

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Sluiten